HOVEDKONTOR
Bjørnerudveien 12A,
1266 Oslo

Ring oss
41 40 30 40
543862194_green_dot_logo-2

Pallereoler

På pallereoler kan man lagre alle typer pallegods. Dette er den typen reol vi bruker mest, og hos oss får du reoler som tåler 300-1500 kg pr pall. Vi har både kortsidehåndterte og langsidehåndterte pallereoler, med eller uten tilbehør – hos oss får du akkurat det du trenger for effektiv lagring av ditt gods.

Hva er pallereoler?

Ethvert lager er unikt med sitt egne begrensinger, muligheter, krav og behov. Da er det viktig at du får skreddersydd løsning til ditt behov. Pallreolen er basisen reol i oppbygning av din løsning. På pallereoler kan man lagre alle typer pallegods. Dette er den typen reol vi bruker mest, og hos oss får du reoler som tåler 300-1500 kg pr pall. Vi har både kortsidehåndterte og langsidehåndterte pallereoler, med eller uten tilbehør – hos oss får du akkurat det du trenger for sikker og effektiv lagring av ditt gods. Pallreolen er en fleksibel, rimelig løsning, hvor lagret gods er tilgjengelig hele tiden. En løsning som kan suppleres gjennom flere år, og bygges om etter hvert som behovene endrer seg.

Mobile pallereoler

Mobile pallereoler er en fleksibel og plassbesparende metode for lagring av pallegods. Dette er ganske enkelt pallereoler som er montert på mobile vogner. Vognene finnes både elektriske og manuelt drevne. De fleste vil velge elektrisk dreven som har klare fordeler. Her kan truckføreren fjernstyre de mobile pallereolene slik de ønsker. Vognene drives individuelt, og forprogrammeres til den avstand så gods og vogn ikke kommer i kontakt. Med dette kan du få økt effektivitet på lageret!

Mobile pallereoler lar deg komprimere lagringsområdet og kan øke kapasiteten opp mot 90%. Slik får du plass til mye mer på lageret! Og det tar kun ca 35 sekunder for vognene å åpne opp en kjøregate på ca 4,5 meter. Dette er riktignok ikke en type innredning som er ideell for alle. Trenger du å ha alle varer tilgjengelig til enhver tid, kan vi anbefale andre løsninger som er bedre egnet for deg.

Pallereoler med gjennomløp

Fører du varer som har utløpsdato? Da kan gjennomløpsreoler være perfekt for ditt lager. Med denne typen reol har du alltid de nødvendige varene lett tilgjengelig, slik at du unngår varesvinn. Hos Reolfag får du gjennomløpsreoler som er 2,5-10 m lange.

Pallereoler med gjennomløp følger FIFO-prinsippet, der de første pallene som plasseres er de første som kommer ut. Du setter helt enkelt pallen på reolen, og den triller selv til den andre enden. Når du tar ut en pall, triller den neste på plass. Og slik fortsetter det. En praktisk funksjon som gjør jobben lettere for vareplukkeren.

Bilder av dypstablingsanlegg for pallereoler

Pallereol 1
Pallereol 2
Pallereol 3
Pallereol 4
Pallereol 5

Dypstablingsanlegg

Dypstablingsanlegg gir deg mulighet til å lagre paller i dybden. Dersom du skal lagerføre store kvantum av samme type varer, har du sannsynligvis ikke behov for å ha alt umiddelbart tilgjengelig. Her lagres pallen på langside, og rett truck er viktig. Styreskinne på gulv reduserer skader, og forenkler varehåndtering. Med dypstabling får du et kostnadseffektiv alternativ som lar deg sette bort store mengder med varer frem til du trenger dem. For å øke tilgjengeligheten av varene, og beholde fordelen med den store dybden kan det brukes en robot – også kalt Shuttle – til å hente frem varer. Det krever litt høyere anlegg får å få plass til Shuttle, men kravet til truck blir ikke like strengt.

Ta kontakt med oss

Ønsker du å vite mer om våre pallereoler, eller trenger du hjelp med hva som passer best for deg? Ikke nøl med å ta kontakt. 

Innstikkreoler

Innstikkreoler er et godt alternativ for lagring av materialpakker – lang gods. Dette er løsningen for den som har behov for å ha listverk, paneler og større bunter lett tilgjengelig. Innstikkreoler er spesielt mye brukt i trelastanlegg. Vi tilpasser i dybden, og i høyden. Dersom det er ønskelig, kan du utnytte den ledige plassen på toppen av innstikkreolene ved å inkludere en mesanin. Mesaninen fungerer som ekstra oppbevaringsplass for både lette og tunge varer, og er følgelig svært plassbesparende. Vi har komplett løsning med godkjente trapper og rekkverk. Ulike portløsninger og størrelser, men ofte er automatport med fjernstyring beste HMS løsningen. Vi leverer også materialjigger – både manuell og batteridrevne – siste er da fjernstyrt fra trucken.

Uttrekksrammer for paller

Hos Reolfag kan du få reoler med uttrekksrammer som tåler opptil 1500 kg. Et palleuttrekk gjør at vareplukkeren enkelt kan trekke pallen ut til seg, helt uten å bruke truck. Når man ikke har en slik ramme på reolen, må plukkeren bøye seg ned og strekke seg langt inn i reolen for å hente ut varer. Dette kan være meget belastende for ryggen, og potensielt føre til skader. Dermed kan reoler med uttrekksramme være positivt for de ansattes helse!

En annen fordel med uttrekksrammer er at du kan lagre mer kompakt. Du trenger ikke å ta hensyn til at de ansatte skal ha plass til å bevege seg inn i reolen. På den måten kan du få plass til et ekstra plukknivå.

Vi har ulike uttrekk nivå 60-100 % uttrekk, samt ulike belastninger 300-1000 kg. Ved høyere belastning bør rammene drives elektrisk. Til rammene finnes ulike utløsningsmekanismer, samt sikkerhets ordninger som hindrer at flere enn en ramme trekkes ut samtidig. Det må bestilles og avklares samtidig med rammen. Husk å dimensjoner fremre bærejern for den ekstra belastning uttrekksrammer påfører, og at bakre bærejern må boltes til pallreolstigen

Sikker lagring med tilleggsprodukter til pallereoler

På et lager er det utrolig mange situasjoner som kan oppstå. I pallereolene lagres det gjerne store mengder tungt gods, og folk og trucker beveger seg rundt hele dagen. Sikkerhet bør derfor stå i høysetet – både når det kommer til kunder, ansatte, varer og utstyr. Det er umulig å gardere seg mot absolutt alle hendelser, men man har et godt utgangspunkt dersom man gjør noen tiltak.

Et godt utgangspunkt for sikker lagring er at selve pallereolen er av god kvalitet, laget i henhold til gjeldende standarder – noe alle europeisk produserte reoler er i dag. I tillegg er det viktig å passe på at dine pallereoler har det tilbehøret som trengs for å gjøre ditt lager sikkert. Varene skal stå trygt og kunne håndteres på en god måte. Det utstyret som beskytter pallereolene, beskytter også menneskene rundt den. For å oppnå dette har vi et bredt utvalg av produkter.

Pallestopp

Pallestopp er et produkt som monteres på baksiden av pallereolene. Hensikten med pallestopp er å stoppe truckføreren fra å kjøre for langt inn i reolen, slik at pallene faller ut på den andre siden. Pallestopp er ikke påbudt her i landet, men det er et nyttig tiltak som likevel benyttes en del på norske lagre.

Rassikring

Et pall ras kan få katastrofale konsekvenser, og nettopp derfor er rassikring viktig. Rassikring er en nettingvegg festet på baksiden av reolen. Denne nettingen fanger opp varer som måtte rase ned fra reolen, slik at de ikke treffer personer som befinner seg på bakken. Slik kan man unngå store ulykker ved eventuelle pall ras. Pallereoler som står alene kan ikke være uten rassikring.

Støtter

I noen tilfeller kan spesielle støtter bidra til at lagring på pallereoler blir sikrere. Behovet for dette er mye avhengig av hvilke typer varer som skal lagres. Dette er nødvendig for eksempel ved lagring av båt, fat, langgods og spesielt tunge paller. Usikker på om du trenger støtter til dine pallereoler? Vi gjør vurderingen for deg, og spesial tilpasser pallereolene til din virksomhet.

Påkjøringsvern

Pallreolenes gavler skal ha påkjøringsvern mot kjøregater. Påkjøringsvern er et produkt som skal beskytte reolen dersom trucken med et uhell kjører inn i den. Selv små skader på reolene svekker dens bæreevne, og med påkjøringsvern minsker du vedlikeholdsbudsjettet vesentlig. I vårt sortiment finner du påkjøringsvern i både stål og hardgummi.

Det er mange muligheter for spesialtilpasning av påkjøringsvern. Vi anbefaler å også ha vern på stolpene, slik at du forhindrer småskader nederst på reolene. I tillegg har vi beskyttelse for veggene. Påkjøringsvern gjør det mulig å lage gangsoner på lageret, og gjør all ferdsel på lagret tryggere.

Årlig reolkontroll

Reolfag gjennomfører reolkontroll for våre kunder én gang i året, i henhold til NS EN-15635:2008. Kontrollen utføres av sertifisert personell. Med reolkontroll kan man effektivt avdekke og forebygge skader på innredning, varer og personer.

Etter gjennomført kontroll, lager vi en grundig rapport som beskriver reolanleggets tilstand, hvilke tiltak som må gjøres og hva det vil koste. I tillegg inneholder rapporten forslag til prioriteringer. Vi følger gjeldene standard sin beskrivelse av skadeomfang med et fargekodesystem med grønt, gult og rødt nivå – der rødt nivå bør utbedres omgående.

Vi går elektronisk reolkontroll hvor alle data lagres for ettertiden, samt gir rask tilgang til din kontroll.

Få rådgivning over tid

Som kunde av Reolfag får du mer enn kun god innredning. Hos oss får du en rådgiver som gjerne gir deg supplering over tid. Med et langsiktig samarbeid kan vi gjøre tilpasninger på innredningen på senere tidspunkt, slik at alt fungerer optimalt til enhver tid.

Det er ikke greit å vite nøyaktig hva man trenger når det kommer til reoler. Dersom du kjøper reoler av en useriøs aktør, risikerer du å ende opp med mangler. Samarbeider du med oss, kan du være trygg på at alt er i orden. Vi stiller deg de viktige spørsmålene, slik at du får det du trenger av reoler og tilleggsutstyr.

Hvorfor velge Reolfag?

Reolfag er en landsdekkende levrandør med salgskontorer og forhandlere i hele landet. Til sammen har våre ansatte over 100 års erfaring fra industri- og lagerinnredning i Norge og utlandet. Vi trives med å løse komplekse utfordringer knyttet til oppbevaring og lagring. For oss er ingen prosjekter for små og ingen for store – vi hjelper deg enten du trenger 10 eller 10.000 pallplasser.

Kjente merkevarer

Reolfag har agentur/representerer noen av verdens mest kjente merkevarer på sitt felt.

Stor kompetanse

Reolfag har svært erfarne prosjektledere som utarbeider løsninger og tegningsforslag.

Landsdekkende nettverk

Reolfag har et landsdekkende nettverke med  forhandlere i hele Norge.

Rask levering

Reolfag har eget logistikksenter i Ytre Enebakk. Vi jobber tett med fabrikker i Skandinavia med svært god leveringsevne til dine prosjekter. La oss sammen tenke miljøvennlig og kortreist.

Utviklet av Creative