HOVEDKONTOR
Bjørnerudveien 12A,
1266 Oslo

Ring oss
41 40 30 40
543862194_green_dot_logo-2
Pallereol

Vi hjelper deg med å optimalisere lageret ditt

Innredning av et lager krever mye tid og store kostnader. Det er viktig å finne en løsning som imøtekommer bedriftens behov – både i dag og i morgen. Reolfag er eksperter på lagerløsninger til ulike bransjer. Våre lagerkonsulenter hjelper deg gjerne med å finne den optimale løsningen til ditt lager.

Få hjelp av våre lagerkonsulenter

Innredning av lager er en omfattende prosess, og man kan fort bli fiksert på én løsning – noe som kan gjøre at man ender opp med en innredning som ikke er optimal. Derfor lønner det seg ofte å benytte seg av eksperthjelp!

Med Reolfag som partner får dere hjelp til å se prosjektet fra ulike perspektiver. Vi har oversikt over hvilke alternativer som finnes når det kommer til innredning og tekniske løsninger. Ved å stille de viktige spørsmålene hjelper vi dere med å komme videre i prosjektet – og kanskje tenke litt utenfor boksen. I tillegg har vi selvsagt kontroll på lovverket og hvordan du kan sikre at du forholder deg til gjeldende standard.

Lagerspesialister med lang erfaring

Reolfag har spesialkompetanse på trelastbransjen, men også bred erfaring med å designe innredning for kunder innen distribusjon og produksjon. Våre lagerkonsulenter bistår gjerne med rådgivning og planlegging av ditt nye lager, slik at du får løsningen du trenger.

Tom-Anders Skjæraasen, vår fagleder på reolsikkerhet/teamleder på reol, har jobbet med lagerinnredning siden 2005. Før dette jobbet han som montasjebas/koordinator/prosjektleder i 19 år. I tillegg har vi et dyktig team som bidrar til å gi oss en unik kompetanse. Vi vil trekke spesielt frem Jarle Sørhaug som har flere tiårs erfaring fra trelastbransjen.

Vi ønsker langsiktige samarbeid med våre kunder

Vi mener at et langvarig partnerskap er optimalt – både for oss og for deg som kunde. Et tett samarbeid gjør at vi enklere kan gjøre justeringer på innredningen etter hvert som nye behov oppstår. I tillegg gjør det at sikkerheten på lageret enklere kan ivaretas. Hvert år utfører vi reolkontroll hos våre kunder, der vi kontrollerer sikkerheten på lageret.

Ulike bransjer krever ulik lagerinnredning

Det er mange grunner til at en optimalisert lagerinnredning er viktig. Blant annet vil en god layout med riktig vareplassering i forhold til transportveier sikre effektivitet på lageret. Gode systemer er dessuten nødvendig for å gjøre lageret trygt for menneskene som ferdes i lokalet.

Det er riktignok stor variasjon i hvilken innredning som trengs for å skape det optimale lageret i forskjellige bransjer. For eksempel vil følgende bransjer ha ulike behov og tilnærminger:

  • Trelastbedrifter
  • Distributører, 3PL-leverandører
  • Produksjonsbedrifter

Mens man hos distributører og produksjonsbedrifter kun har egne ansatte på lageret, har man i en trelastbutikk både egne ansatte og kunder mellom reolene. I lagret skal vi profilere varer, og gi mersalg – samt ta vare på sikkerheten. Og det er et stort spenn i vareutvalget. Hos produksjonsbedrifter må man sørge for at det er riktig avstand mellom lager og produksjon. Rett produkt til rett tid er viktig. Dessuten er det forskjeller i lagerbeholdning: distributører får stadig nytt gods fra sine lagerkunder, mens man i produksjon og trelast har et mer forutsigbart varelager.

Vi leverer alt til små og mellomstore lager

Reolfag kan levere alt innen reoler og annen innredning til ditt lager. Vi jobber mest med små og mellomstore lager.

Vi har lang erfaring med produkttilpasning; eksisterer ikke den optimale løsningen per dags dato, kan vi ofte spesialdesigne produkter som imøtekommer dine behov. Et mål er å ha minst ett nytt produkt med artikkel nummer per år. Vi har riktignok også fokus på gjenbruk – dersom noe av eksisterende innredning kan brukes videre, inkluderer vi gjerne dette i våre tegninger.

Slik jobber vi med lagerløsninger

Vi ønsker å ha tett dialog med kunden gjennom hele prosjektet. Vi starter alltid med å se på hvordan bedriften og lageret ser ut i dag. Her henter vi ut nøkkeltall knyttet til utnyttelsesgrad, antall ansatte og mer. Deretter innhenter vi informasjon om ønsker for det nye lageret og hva forventet utvikling er for bedriften fremover. Hvilke rammer vi skal jobbe etter er viktig å avklare.

Når all nødvendig informasjon er samlet inn, designer vi et utkast til innredning av lageret ditt, med tegninger i 2D og 3D. Løsningen justeres i samarbeid med deg som kunde, og vi har ofte to-tre runder før vi ender opp med en løsning som begge parter er fornøyde med. Til slutt følger vi opp med et tilbud.

Fokus på å designe et tilpasningsdyktig lager

Når vi designer løsninger for deg som kunde, ser vi både på hvordan virksomheten din er i dag og hvor du tror den vil være i morgen. Vi ønsker å skape et lager som er tilpasningsdyktig og kan justeres i henhold til bedriftens utvikling. Å ha bedriftens vekstpotensiale i bakhodet vil spare dere for store kostnader ved senere utvidelse.

Endringer kan også være nødvendig grunnet teknisk utvikling, nye transportmidler på lageret og lignende. Uansett tilfelle, kommer vi gjerne inn og gjør justeringene som trengs for at ditt lager skal fungere optimalt.

Ønsker du mer informasjon?

Ta gjerne kontakt for en prat om innredning til ditt lager!

Utviklet av Creative