HOVEDKONTOR
Bjørnerudveien 12A,
1266 Oslo

Ring oss
41 40 30 40
543862194_green_dot_logo-2
Neumann Askim

Trelastanlegg med smarte løsninger hos Neumann Askim

Et godt trelastanlegg skal være både funksjonelt og sikkert, og nettopp dette sto i fokus da Reolfag innredet Neumanns nye byggevarehus i Askim. Byggevarehuset sto ferdig i april 2021, og med moderne, sikre og oversiktlige løsninger håper Neumann at både kunder og ansatte trives i lokalet.

Neumann Askims moderne byggevarehus har en stor trelasthall med et romslig klimarom for listverk og parkett, i tillegg til et uteområde god plass for hele trelastpakker. Rundt varehuset er det planlagt god, sikker og effektiv laste og losse sone for lastebiler, en god logistikk. Reolfag tegnet og leverte komplett innredning til hele trelastavdelingen. Dette inkluderer trelastreoler, pallereoler, grenreoler, uteskur, trelastjigg, traller og mer. Sikker lagring er alfa og omega for tunge varer som trelast, og med innredning fra Reolfag får Neumann et trelastanlegg som er trygt, oversiktlig og effektivt for både kunder og ansatte.

Reolfag innredet også Neumanns Askims gamle lokaler. Roy Johnsen, varehussjef i Neumann Askim, forteller at det meste av innredningen som ble levert til det gamle bygget er gjenbruk i det nye. Reolfag bisto med å flytte reoler og utstyr over til det nye bygget – en rask prosess som kun tok en og en halv uke. Gjennom hele prosessen hadde Reolfag og Neumann tett dialog, og det kunne derfor enkelt gjøres justeringer underveis. Effektiviteten og oversiktligheten i trelastavdelingen ble god, og Neumann Askim er svært fornøyde med resultatet. Johnsen forteller at de allerede har anbefalt Reolfag til resten av Neumann-kjeden.

Slik skaper man trivsel for kunden

Etterspørselen etter trelast har lenge vært høy, og Neumann Askim opplever stor pågang av kunder. Det er ønskelig at alle skal ha en positiv opplevelse når de besøker byggevarehuset, og da er funksjonelle og sikre løsninger essensielt. Med innredningen fra Reolfag finner Neumanns kunder enkelt frem til varene de trenger, og føler seg trygge gjennom hele oppholdet.  

I trelasthallen hos Neumann Askim er reoler, varer og utstyr oppstilt på en ryddig og oversiktlig måte. Det er god plass i lokalet, og med en praktisk drive-through-løsning kan kundene selv enkelt kjøre inn i hallen for å hente varene de trenger. For sikker og effektiv bruk av mesanin har Reolfag levert elektriske porter til mesaninen som kan fjernstyres. I varehus som har manuelt porter, blir portene ofte stående åpne – hvilket medfører en reell fallfare. Med elektriske porter som automatisk lukker, ivaretar Neumann gjeldene sikkerhetskrav, handelen blir tryggere for Neumann Askims kunder – og arbeidet tryggere og mer effektiv for personalet.

Nye løsninger gir gode arbeidsforhold

Samtidig som sikkerhet står i høysetet, gjør innredningen fra Reolfag at Neumann Askim kan ha høy effektivitet på lageret. I hallen er det god plass. I tillegg til gjennomkjøring /drive-through er det god plass for å vare legge de store trelastpakkene uten at dette hindrer gjennomkjøring. Det er også god plass foran pallreolen for å pakke kundeordre for ansatte, uten at de kommer i veien for kundene. God og oversiktlig layout er viktig for god sikkerhet for alle som er i anlegge, kunder og ansatte.

Neumanns gamle lokaler hadde fire meter høye innstikkreoler for trelast, men ved flyttingen ble det bestemt at det nye byggevarehuset i stedet skulle ha tre meter høye reoler med mesanin over. Varehussjef Johnsen sier at man ved å gå ned til tre meters høyde kan utnytte mesaninen på en bedre måte. Oppå innstikkreolen er det nemlig god plass til oppbevaring av både lettere og tyngre varer. Valgt høyde på mesanin gjør at man kan kjøre isolasjonspakker rett opp på mesanin uten ompakking. Nå har anlegget 3 nivå i høyden som er egnet som plukk plasser for kunder og ansatte. Den 4 høyden ville kun vært som buffer for ansatte. Det har vi nok av ute forteller Johnsen. Alle trelastreolene har rom som tåler 2,4 tonn hver. Dermed har man mulighet til å sette de tyngste pakkene hvor som helst i reolen – helt uten at det går på bekostning av sikkerheten. 

71CDE7B7-32D7-4AE4-918B-E61F289AF6BB

Stor verdi i små tiltak

På ethvert lager er det så å si garantert at pallereolene vil bli påkjørt av trucker underveis i arbeidet. Trelasthallen hos Neumann Askim har en avdeling med fem meter høye pallereoler, hvor trucker kjører rundt til enhver tid. Hver reol tåler i utgangspunktet 12 tonn med last, men selv det minste hakk kan gjøre at de brått tåler mindre. Og skulle reolen velte, får dette store konsekvenser for varer og personale. Derfor må reolen etterses og skatet deler byttes ut. Det å kjøpe en ny reol medfører relativt lave kostnader i seg selv, men det er verdt å tenke på at alle varer må tas ut og reolen må fjernes før prosessen må gjentas i revers. Dette er kostbart i form av tid og ressurser!

 

Det er riktignok mulig å gjøre tiltak for å minske og til og med unngå slike situasjoner. I Neumanns nye byggevarehus finner man pallereoler med beskyttelse. Det er videre lagt inn sikkerhetsnett og understøtter, samt godkjente gaffeldistanser for platevarer. Dette produktet er en liten investering ved et nytt anlegg, men gir Neumann stor merverdi.

Langsiktig samarbeid med årlige kontroller

Tom-Anders Skjæraasen i Reolfag er svært fornøyd med arbeidet som har blitt gjort hos Neumann Askim. Han forteller at Reolfag og Neumann har etablert en god relasjon, og at dette oppleves som et vinn-vinn-prosjekt. Ved tidligere samarbeid med Reolfag har Neumann alltid vært tilfreds med både prosess og resultat, og også denne gangen opplever de at det hele har gått smertefritt. Ifølge Johnsen har Reolfag funnet gode løsninger og vært tilpasningsdyktige gjennom hele prosessen. For eksempel var det ikke opprinnelig planlagt en egen ladeplass for den batteridrevne trelastjiggen i hallen. Da vi så at det ikke automatisk var noen god plass for denne – utviste Reolfag fleksibilitet. Det ble flyttet om på utstyr og rekkverk, og jiggen fikk sin egen «lade og parkeringsplass» vekk fra gulvet på mesanin – trykt forvart for ansatte og kunder.

Det foreligger planer om et langsiktig samarbeid der Reolfag hjelper Neumann med å ivareta sikkerhet og unngå skader på både personell og materiell. Reolfag gjennomfører årlige reolkontroller for sine kunder, i henhold til NS EN-15635:2008. Det lages en rapport som beskriver reolanleggets tilstand, hvilke tiltak som må gjøres og hvordan disse bør prioriteres. På denne måten vil Neumann Askim alltid innfri de gjeldende HMS-kravene, og være et trygt sted for både kunder og personale. Skjæraasen forteller at det ved et langsiktig samarbeid også er mulig å gjøre tilpasninger på innredningen, for å få alt til å fungere optimalt til enhver tid.

Trelastanlegg Neumann Askim
Grenreol

Kontakt oss

Utviklet av Creative