HOVEDKONTOR
Bjørnerudveien 12A,
1266 Oslo

Ring oss
41 40 30 40
543862194_green_dot_logo-2
løsninger for dekk

Reolkontroller: derfor er det så viktig

Ethvert lager som er i bruk vil nesten alltid få feil på et eller annet tidspunkt. Ofte er det snakk om små avvik som kan virke ubetydelige, men som kan føre til  alvorlige ulykker! Reolkontroll er et viktig tiltak for å forebygge, avdekke og utbedre skader på lagerinnredningen. Dette er regulert gjennom Norsk Standard. Gjeldene Standard er NS-EN 15635:2008, som vi følger. 

Oppdag skader på reolene – før ulykken er ute

Reolfag gjør reolkontroller i alle typer anlegg. En viktig del av kontrollen er inspeksjon av bærende konstruksjoner i alle reoltyper– som for eksempel dypstablings-, småvare-, gren– og pallereoler. En sterk, stabil og funksjonell reol er avhengig av at alle elementer fungerer slik de skal. Derfor sjekker kontrolløren alle reolens komponenter, og rapporterer alle avvik som oppdages. Dette inngår i bedriftens risikoanalyse, som alle bedrifter er pålagt å utføre – alt i henhold til NS-EN 15635:2008

Sitter bærejernet som det skal?

Feilene som oppdages på reolkontroll varierer stort, men enkelte er gjengangere. Ukentlig finner våre kontrollører bærejern som har løsnet. En slik skade kan fort oppstå dersom reolen får et slag fra undersiden. Dersom ikke bærejernet er festet ordentlig, risikerer du at varer faller ned i bakkant av reolen. Er varene i tillegg tunge, er det risiko for alvorlige ulykker. Dette ser vi ofte i løpet av våre reolkontroller.

Et eksempel på dette er da vi en gang gikk reolkontroll hos en trelastbutikk, som lagret mørtel i en fire meter høy reol, der kontrolløren oppdaget at bærejernet lå løst. Bak reolen var det et trangt område med mye persontrafikk. Kun en liten påkjørsel skulle til for at varer på 3000 kg skulle falle ned – og muligens rett i hodet på en eller flere personer. En slik ulykke var nær ved å skje mens kontrolløren var til stede, men heldigvis fikk vi avverget dette.

Reolkontroller med et helhetlig perspektiv

Når vi gjennomfører reolkontroller hos våre kunder, har vi et helhetlig perspektiv. I tillegg til reolene, ser vi på andre risikomomenter som kan påvirke sikkerhet og arbeidsmiljø.

Eksempelvis har det skjedd flere ganger at våre kontrollører har hindret potensielle skadesituasjoner med personskader som resultat. Det har vært alt fra mesaniner i å falle ned, til trappetrinn som løsner, eller porter som ikke fungerer:

  • Hos en kunde oppdaget vi at stolpene som holdt mesaninen var i ferd med å gi etter. Dette merket ikke kunden selv noe til, da reolområdet under mesaninen var ubemannet store deler av året. Ved å avdekke feilen ble store skader unngått.
  • Hos en annen kunde oppdaget vi på vår årlige reolkontroll bevegelse i mesaninen på lageret. Det tredje året observerte kontrolløren at bevegelsen var blitt ekstremt stor, og rapporterte dette. Gjennom rapporter og bildedokumentasjon fikk vi avdekket farene for kunden, og tiltak ble umiddelbart igangsatt.

Her kan du lese mer om hvordan våre reolkontroller foregår.

Unngå egenkomponerte lagerløsninger

Iblant ser vi at kunder har egendesignede lagerløsninger som de selv tror er gunstige, men som i realiteten utgjør en sikkerhetsrisiko. Når det kommer til lager, er ofte ikke kreativitet synonymt med sikkerhet! Våre kontrollører hjelper deg med å visualisere konsekvensene og finne løsninger som gjør lageret tryggere.

Brukerfeil kan få store konsekvenser

Det holder ikke at lagerinnredningen er i god stand hvis man ikke bruker den riktig. Som lagerarbeider har man et stort ansvar, og det er alltids en risiko for at man gjør menneskelige feil, som å sette noe feil på en reol. Brukerfeil er noe kontrollørene ofte fanger opp når de går reolkontroller. Slike feil utgjør ikke nødvendigvis en fare umiddelbart, men kan bli kritiske før man vet ordet av det! Det er viktig å ta tak i dette – uansett om det gjelder engangstilfeller eller vaner som gjentas over tid.

Vi tilbyr kurs med tilpasset kursmateriale

Reolfag tilbyr kurs der vi jobber med å øke virksomhetens kunnskap om lagersikkerhet. I forkant av kurset tar vi gjerne en runde på lageret deres for å observere arbeidet. Da kan vi skreddersy kursmateriellet ved å ta opp brukerfeil som gjøres på nettopp deres lager!

Les også om hvordan vi jobber med reolkontroll hos Felleskjøpet.

Hva skjer etter reolkontrollen?

Når reolkontrollen er gjennomført, lager vi en grundig rapport. Her beskriver vi alle avvik som ble funnet og hvilke utbedringer som bør gjøres. Standarden krever et fargekodesystem med grønt, gult og rødt nivå, noe vi selvsagt benytter. Men det er ikke nødvendigvis slik at en rødskadet reol bør fikses før en gulskadet reol. Vi har fokus på å jobbe sammen med deg som kunde, samt å ha et bærekraftig fokus der det er mulig.

Anbefalt prioritering avhenger blant annet av hva slags varer som lagres, høyde på reolen og trafikken rundt den. Områder med høyt press bør utbedres først. I andre områder kan det være aktuelt å iverksette enkle tiltak i mellomtiden, som å sette opp sperrebånd på enkelte nivåer.

Når vi jobber med utbedringer, kan vi bestille varer fra de fleste leverandører for å supplere anlegget ditt.

Ta kontakt for mer informasjon

Ønsker du å bestille reolkontroll eller trenger mer informasjon? Reolfag tilbyr reolkontroll til timepris, utført av sertifisert personell med lang erfaring. 

Utviklet av Creative