HOVEDKONTOR
Bjørnerudveien 12A,
1266 Oslo

Ring oss
41 40 30 40
543862194_green_dot_logo-2

Reolkontroll

Med reolkontroll kan du avdekke og forebygge skader på både lagerinnredning, varer og personer. Kontroll av reolsystemer er ikke kun god praksis – det er faktisk også et krav! Reolfag utfører årlig reolkontroll for våre kunder, i henhold til NS EN-15635:2008.

Ta sikkerhet på alvor med reolkontroll

Alle brukere av reolsystemer er forpliktet å ha en fortløpende kontroll av sine reolsystemer. Dette i henhold til Norsk Standard – EN 15635:2008, som gjelder palle-, småvare-, dypstablings- og grenreoler. Standarden sier også at det skal utføres en periodisk kontroll hver 12. måned.

Reolfag gjennomfører årlige reolkontroller hos våre kunder, der vi både avdekker skader på reoler og feil lagring i reolene. Kontrollen utføres av sertifisert personell.

Vi ønsker at kontrollene skal inngå som en naturlig del av firmaets eksisterende HMS-arbeid. Målet er at dette skal bidra positivt til holdningsskapende arbeid på lageret, blant annet ved å opprettholde gode varslingsrutiner.

Reolkontroll med timepris

Vi har timepris på vår reolkontroll. Hvor lang tid kontrollene tar er svært varierende, avhengig av størrelsen på lageret og hvor mange skader kontrolløren avdekker underveis. Dermed gjør vår prismodell at prisen blir mest mulig rettferdig for alle parter!

Sertifisert personale med bred fagkunnskap

Reolfag har sertifisert personale som gjennomfører reolkontroll. Vi har mange års erfaring og bred kompetanse når det kommer til ulike reolkonstruksjoner. De fleste bedrifter har ikke selv detaljkunnskap om dette, og det er derfor viktig å få hjelp av en kompetent aktør.

En NS-EN 15635:2008-kontrakt med Reolfag vil være et godt hjelpemiddel for å skape et trygt arbeidsmiljø. Vi stiller vår fagkunnskap til disposisjon!

Ta kontakt med oss

Ønsker du å vite mer om vår reolkontroll? Ikke nøl med å ta kontakt. 

Dette skjer på reolkontrollen

Under kontrollen trenger vi ikke å være i kontakt med deres ansatte, bortsett fra for å få signatur på at vi har vært på plassen. Skulle vi avdekke grove feil, vil vi informere sikkerhetsansvarlig hos dere om dette, samt gi tips for å bedre sikkerheten. Vi går våre kontroller elektronisk. Dette gjør at kontrollen publiseres raskt, og lagres i en portal for enklere å se status på ditt lager.

På reolkontrollen kontrollerer vi bærende konstruksjoner: gren-, palle- og småvarereoler. Alle elementene i reolen er der for en grunn. Det er viktig at alt fungerer som det skal, slik at reolen opprettholder sin stabilitet, styrke og funksjon. Vi sjekker derfor alle reolens komponenter for skader. Selv avvik på en millimeter kan utgjøre stor forskjell – derfor skal enhver skade vi avdekker rapporteres.

I forbindelse med kontrollen kan vi også ta mål og tegne opp lageret ditt, dersom det er ønskelig! Vi kan også bistå med belastningsskilt i de aller fleste tilfeller.

Tilstandsrapport med tiltak

Etter utført reolkontroll lager vi en grundig rapport som inneholder:

  • Beskrivelse av tilstanden på reolanlegget
  • Hvilke tiltak som må gjøres
  • Hva utbedringene vil koste 

Vi kommer også med forslag til utbedringsplan. Standardens fargekodesystem har grønt, gult og rødt nivå. Tiltakene på rødt nivå bør prioriteres høyest. Når vi kommer med forslag, ser vi på dagens drift, vareplassering og vekter. Vi forsøker vi å ta hensyn til miljøet der det er mulig. Dersom vi kan gjenbruke noe av eksisterende reoler i utbedringen, gjør vi gjerne det. Det er mer bærekraftig enn å gå til anskaffelse av helt nye deler eller reoler.

Etter avvikene er utbedret, skal reolanlegget stemme overens med kravene i NS-EN 15635. Sluttprotokoll vil bli stemplet og signert av Reolfag.

Se status og rapport i portalen

Ved reolkontroll får du som kunde tilgang til vår kundeportal, der du kan se status på kontrollen. Denne oppdateres kontinuerlig. Etter utført kontroll legges rapporten ut i portalen sammen med bildedokumentasjon. Du kan også se når vi planlegger å gjennomføre neste reolkontroll hos dere.

I innloggingsplattformen lagres alle data lagres for ettertiden. Dette sikrer at du raskt kan få tilgang til din kontroll når du trenger det. Du kan dessuten følge utviklingen gjennom flere år, og dermed avdekke risikoposisjoner og områder som krever ekstra tiltak. Dersom dere er et stort konsern, kan vi både gi full tilgang til ledere, samtidig som lokale filialer får tilgang til sine individuelle kontroller.

Oppfyll Arbeidsmiljølovens krav til internkontroll

Arbeidsmiljøloven stiller krav til kontinuerlig internkontroll hos bedriften. Mange er ikke klar over dette kravet før de selv står overfor en uheldig situasjon. Med reolkontroll får du en sakkyndig som bistår med grunnlaget for en risikoanalyse på reolene, slik at du slipper å bli tatt på senga av at noe skjer. La oss ta oppgaven med ettersyn og vedlikehold av ditt lager.

Med reolkontroll dekkes følgende krav og standarder:

  • Årlig gjennomgang av sikkerheten på lageret (NS-EN 15635:2008)
  • Dokumentasjon av sikkerheten på lageret (NS-EN 15635:2008)
  • Sikkert arbeidsmiljø i lagerlokalet (Arbeidsmiljøloven §7 og §8)
  • Systematisk kartlegging og dokumentasjon av risikoforhold i lagerlokalet (Arbeidsmiljøloven §14.b, Internkontrollforskriften §5 og NS-EN 15635:2008)
    • Sakkyndig bistand og kontroll (Arbeidsmiljøloven §14.d)

Dette er NS-EN 15635:2008

EN 15635 er en europeisk standard som omhandler montasje, vedlikehold og kontroll av reolsystemer. Den norske standarden har fått navnet NS-EN 15635:2008, og omfatter følgende produkter:

Målet med standarden er å skape et sikkert arbeidsmiljø. Blant annet stiller standarden krav til reolenes belastningsevne og holdbarhet. Den definerer også klare krav til vedlikeholdsprogram for reolsystemene.

Hvorfor velge Reolfag?

Reolfag har til sammen over 100 års erfaring fra industri- og lagerinnredning. Vi er en landsdekkende kjede som siden 2012 har markert oss i både små og store prosjekter rundt omkring i hele landet. Derfor kan man virkelig si at Reolfag er den lille industrigiganten!

Kjente merkevarer

Reolfag har agentur/representerer noen av verdens mest kjente merkevarer på sitt felt.

Stor kompetanse

Reolfag har svært erfarne prosjektledere som utarbeider løsninger og tegningsforslag.

Landsdekkende nettverk

Reolfag er en landsdekkende kjede som er representert med egne salgskontorer og forhandlere i hele Norge.

Rask levering

Reolfag har eget logistikksenter i Ytre Enebakk. Vi jobber tett med fabrikker i Skandinavia med svært god leveringsevne til dine prosjekter. La oss sammen tenke miljøvennlig og kortreist.

Utviklet av Creative